THE ROCK avvikles

Vi i THE ROCK’s lederskap har besluttet at THE ROCK avvikles. Dette skjer nå over en liten periode, og vi vil gi en spesiell takk til deg som har vært med i arbeidet og menigheten i løpet av de snart 10 årene THE ROCK har eksistert. Til info kan vi si at det IKKE er splid eller strid som har avgjort eller ført til denne saken på noen som helst måte. THE ROCK avvikles i fred og vennskap. Gud velsigne deg og dere alle!