Vår visjon

Å være et trygt, åpent og oppmuntrende fellesskap med Herren Jesus Kristus i sentrum. Vi vil se at så mange mennesker som mulig mottar Hans frelse, nåde og sannhet. Hos oss vil vi at lovprisning, bønn og tilbedelse til Gud er en felles pasjon og glede. Vi vil at mennesker skal forstå sin uforanderlige verdi, og bli grunnfestet i å alltid være elsket av Gud som En kjærlig Far. Vi vil komme sammen ofte for å oppmuntre hverandre til å leve i den seier som Gud gir, og for å høre Hans Ord som blir stadfestet ved tegn, under og mirakler som følger med. Vi vil at mennesker skal bli dyktiggjort og frimodige i å utføre den gode plan som Gud har for enhver som tilhører Ham.