Motta evig liv

Vet du at Gud elsker deg, at Han ikke er imot deg, og at Han har gode planer for deg? Du kan faktisk unngå evig død, og motta evig liv som en gave. 

De gode nyhetene er at Gud inviterer deg til å komme til Ham akkurat som du er. Jesus Kristus er veien til Gud, og Han gir evig liv som en gave til hver den som tror på Kristus.

Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.» (Joh 14:6)

Bibelen sier også at «hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Jesus Kristus har betalt en høy pris for at hver og en av oss kan bli et Guds barn. Når vi aksepterer Jesus Kristus som vår Herre og Frelser blir vi tilgitt og frelst I Ham, og vi får leve evigheten sammen med Gud. Det er ikke på grunn av dine gjerninger, men bare på grunn av Jesus Kristus at du kan få denne frelsen. Det er en gave fra Gud min venn!

«For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,» (Ef 2:8)

«Alle har syndet og mangler Guds ære.» (Rom 3:23)

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 6:23)

«For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.» (Rom 10:9)

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.» (Joh 1:12)

Gud elsket oss så mye at Han gav Jesus Kristus for oss, slik at vi kunne få evig liv i Jesus Kristus, og bli rettferdiggjort i Ham.

Vil du ta imot denne Guds gave av evig liv?

Om du vil gjøre det og bli kjent med Jesus Kristus, kan du be denne bønnen fra ditt hjerte og med din munn:

Herre Jesus Kristus, jeg tror at Du døde for mine synder. Jeg tror at Gud reiste Deg opp fra de døde. Jeg gir deg mitt liv. Du er min Herre og Frelser. Jeg bekjenner med min munn at Jesus er Herre, I Jesu Kristi Navn, Amen.

Om du nå har bedt denne bønnen, så du kan stole på at Gud hørte deg, og Han har favnet deg i Sine Himmelske Armer. Du har evig liv gjennom troen på Kristus.

Velkommen inn i Guds familie! Du kan komme akkurat som du er til Jesus, for Han elsker deg og ønsker å ha et levende forhold til deg.

Om du ba denne bønnen, håper vi å høre fra deg! Vi vil gjerne bli kjent med deg og inkludere deg i vårt fellesskap! Gud velsigne deg, kjære venn!