Gjestetalere

THE ROCK er stolt over å ha hatt disse gjestetalerne på besøk: 

arntvidarARNT VIDAR ULSTEIN er fra Ulsteinvik, og er forstander for pinsemenigheten Filadelfia, Ulsteinvik  www.filadelfiaulstein.no

Av yrke jobber han også som prosjektingeniør ved Rolls-Royce Marine. Han er gift med Julie Ann T. Ulstein, og de har 4 barn.

Arnt Vidar er en aktiv kar innen forskjellig kristent arbeid, og han har mange jern i ilden samtidig. Han har en spesiell interesse for Israel og endetida.

 

tonyandreassonTONY ANDREASSON er fra Bergen. Han jobber på rusomsorgs senteret DreamCenter Bergen, som er etablert med det formål å kunne gi ett helhetlig tilbud til mennesker i vanskelige livssituasjoner.

I tett samarbeid med kontaktkafe Lazarus og andre kristne organisasjoner i Bergen som arbeider innenfor rus omsorg driver vi forebyggende, oppsøkende, rehabilitering og ettervern.

DreamCenter Bergen bygger på Kristne verdier.  www.dreamcenterbergen.no

PhilWhitehead_gjestetalerPHIL WHITEHEAD besøkte oss i februar 2016. Etter en kort karriere som lærer var han misjonær i Nigeria, før han ble «Evangelism and Missions Director ved Kensington Temple, som er en stor radikal multinasjonal menighet i Notting Hill. Han reiste til mange nasjoner herfra, som pionér for unådde folkegruppe-prosjekter blant annet i Benin og Albania.
I 1998 ble Phil og Caroline invitert til å være pastorer i Chiswick Christian Centre. Deres tjeneste tar dem fremdeles til mange ulike land. Phil har virkelig et hjerte for Midtøsten hvor han har møter og betjener. Han har hatt møter over hele Finland og har alltid hatt en lengsel etter å nå Norge.
Phil har gitt ut boken «Thriving in the Grace of God».

peter barnes_webPETER BARNES besøkte oss i november 2015. Han bor i London og er grunnlegger og leder for et internasjonalt ministry: Rivers of Fire Ministries International.
Peter har en sterk profetisk salvelse.

Gud har gitt han i oppdrag å forberede spesielle geografiske områder og nasjoner for vekkelse; ved å bryte ned fiendens festningsverk, proklamere og deklarere vekkelse og dele nøkler til å motta Guds nærvær, berøring og salvelse. Han betjener også enkeltpersoner og menigheter; slik at de kan oppleve gjennombrudd i sine liv ved profetier, helbredelse og utfrielse.

KnutTømmerb_gjestetalerKNUT TØMMERBAKK er reisende forkynner og bibelskolelærer, med en klar bibelsk forkynnelse. Han er også ansvarlig for forskjellig TV-arbeid i inn- og utland og arbeider på den nye TV kanalen Kanal 10 Norge. Han er leder for stiftelsen New Beginning Europe www.newbeginningeurope.no (som ble startet sommeren 2005 på en tiltale fra Gud). Herunder ligg bl.a. nystarta menighet og kveldsbibelskole i Asker.

Han flyt spesielt i det profetiske, og samfunnet med Den Hellige Ånd er sentralt i hans forkynnelse. Fordi han har lett for å la seg bevege og lede av Den Hellige Ånd, blir møtene veldig uforutsigbare og spennende. Videre er han ei inspirasjons gave, og brenn for Europa.


mariaViikRefssnesMARIA VIK REFSNES
 kommer fra Vanylven, men bor nå på Vatne.

Hun er gift med Arne og de har tre barn. Maria er utdannet sykepleier, og hun er søsteren til vår egen Victoria Gjerde!

Maria er en brennende Jesus-kvinne og evangelist!

 

SivKHåvold-gjestetalerSIV KARINE HÅVOLD er gift med Tore og har 3 barn. Ekteparet er ledere for fellesskapet Davids Hus i Langevåg. De ønsker at mennesker skal få påfyll i hverdagslivet med Jesus, og det oppmuntres og utfordres til at den enkelte bruker aktivt de gavene og talentene som Gud har gitt dem. Siv brenner for at mennesker skal se hvem Jesus er og hvem de selv er i Kristus. At alle er unikt elsket og skapt i Guds bilde med en spesiell hensikt. Hun ønsker at kristne skal se sin verdi som Guds barn og bli ledet av Den Hellige Ånd.

Hun fungerer i de profetiske gavene og har mange fantastiske himmelske opplevelser. Siv har et hjerte for Israel, og reiser jevnlig dit. Siv driver også en kristen barnehage i Langevåg.

BEN GISKE er pastor på Sion Ellingsøy www.sion-ellingsoy.no. Han har en dyp lengsel etter at mennesker skal se sin sanne identitet og stilling i Kristus. Dette prøver han å formidle gjennom det han forkynner, på en slik måte at mennesker kan kjenne seg igjen i budskapet, og kunne praktisk ha nytte av det i hverdagen. Han ønsker også å bygge en levende menighet som kan kommunisere/ formidle evangeliet til mennesker i den tid vi nå lever.

Ben er gift med Moshdeh, de har to barn, og er bosatt på Ellingsøy.

 

HELGE FURNES er gift med Anne Lise, og de har 4 voksne barn. De startet (i felleskap med andre) Menigheten Sion på Ellingsøy (i dag Pinsekirka Sion Ellingsøy) www.sion-ellingsoy.no. Der var han pastor i ca 20 år til Ben Giske og hans kone Moshdeh tok over for noen år siden.

Helge er i dag med i ledelsen i menigheten, og han og kona er ledere for hjelpesendingene som Sion Ellingsøy har til Ukraina. Han underviser stadig og er en dyktig bibel lærer.

 

SVEIN-ARE TOLLÅS er fra Fosnavåg. Han har en stor lengsel etter å se mange mennesker bli frelst og brukt av Gud. Ved Guds nåde har han fått se mange helbredelser, i Jesu navn. Svein-Are kjente seg sterkt kallet av Jesus på et møte der han bare var på jobb som pressefotograf, og ble frelst noe senere. I dag har fotografen suksess med eget studio (SALT Studio i Ålesund) og topp produksjonsutstyr for reklame. Han går i Sion Ellingsøy sammen med kona si, og er glad for å ha et arbeid der han møter mange mennesker og kan få være et vitne i hverdagen. Han brenner også for gatebarn i Ukraina.

 

PER SØETORP; musiker, lovsangsleder og forkynner. Han har arrangert tidenes største lovsangsfest i Norge: GLORY, som samlet 5600 mennesker i Oslo Spektrum 1. januar 2005. Mange av hans sanger fokuserer på at Gud både kan og vil helbrede den som er syk. Mest kjent er nok «Sang om legedom», eller «Navnet over alle navn». Det skjer noe i lovsangen som vi ikke ser, lovprisning utløser Guds herlighet. Per Søetorp har gitt ut fem egne plater og vært med på et titals plateutgivelser tilsammen. Om seg selv brukar han den bibelske tittelen salmist. Ikke bare lovsangsleder. I tillegg har tjenesten hans etter hvert fått et meir internasjonalt preg. Han vil forløse Guds kraft og nærvær gjennom musikken sin. «Gud bor ikke i hus bygd med hender, men vi må bygge et åndeleg tempel«, sier salmisten, som er tydeleg på at han ikke ser på seg selv som en kristen underholdningsartist.

TERJE LIVERØD (sammen med sine kone Solfrid) er leder for misjonsarbeidet som drives gjennom World Outreach Mission (som er knyttet til LIVSKRAFT Norge i Tønsberg) www.wom.no  WOM arbeider med Guds ord for «unådde folkeslag» i muslimske nasjoner i  Nord og Vest Afrika bl.a. ved menighets-planting, underhold av innfødte evangelister, bygging av kirker, trening av forkynnere, bibelskoler, barnehjem, brønnboring m.m. Han har en klar evangelisk forkynnelse. De siste par årene har Herren kalt dem også til å jobbe i Norge og den Vestlige verden.  Også her driver de menighetsplanting, reisevirksomhet, bibelskole og teamreiser i inn og utland team-virksomhet.  Det hele drives fra Livskraft Norge sitt hovedkvarter der også Catch The Fire School of Ministry holder til. Terje og  Solfrid har to barn; Ana og Josefine, og de bor i Tønsberg.

 

VELLO VAIM fungerer som en profetisk lærer med sterk åpenbaring i sin undervisning og forkynnelse. Han har skrevet boken ”Profetisk bønn som skaper ny framtid”.

Vello er gift med Ingalill Vaim, og de bor i Örebro. De lengter etter å se Guds gjenopprettende kraft i individers liv, familien, forsamlingen, byen og landet. Ministry: PWMI (Prayer Walking Mission International – Praise & Worship Music International).

 

CLAUS MÖLLER har besøkt oss flere ganger. Den tidligere narkomanen reiser i hele verden med sin tjeneste (Touching the World). Mennesker blir frelst, men også mange kan vitne om at de har blitt mirakuløst helbredet på hans møter, han har fått virke i en mektig helbredelsestjeneste. Budskapet om Jesus og om guddommelig helbredelse brenner i Claus sitt hjerte.

Den danske evangelisten er en sjarmerende person med en særegen prekenstil, og hans prekener inneholder ofte historier om det han har sett skje med mennesker under Guds kraft. Claus oppmuntrer mennesker til å tro på Guds Ord og stole på Hans løfter, -For det Gud sier, det gjør han!

 

Kristine & GudleikKRISTINE & GUDLEIK KRAGSETH utflyttet i 2012 fra Sunnmøre til Hof, Vestfold, hvor de er med i lederteamet i menigheten «Ny Begynnelse / New Beginning» (som også driver TV-arbeid, misjonsarbeid, bibelskole og konferanser).

De var med i THE ROCK fellesskapet omtrent helt fra starten (2008), og når et lederteam i THE ROCK ble etablert sommeren 2010 var de med i lederteamet. De har to barn; Helene og Johnny, som også har vært aktive i THE ROCK.

 

FUNLOLA CRAIG kommer fra Nigeria. Hun besøkte The Rock første gang i september 2011. Funlola har en sterk profetisk forkynnelse, og kom med profetiske hilsener til The Rock og  proklamasjoner for området her.

– «For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havbunnen». (Hab 2,14). Videre forkynte hun bl.a. om viktigheten av bønn – at det gjøres strategiske bønner for områder, mennesker, byen. Tro Gud for større ting…

 

TURID OMDAL er sauebonde fra Hauge i Dalane, og har reist som evangelist i mange år. Ho tener Gud ut frå eit ynskje om å nå mennesker med den frigjerande bodskapen om frelse og evig liv i Jesus Kristus, og ho er sjølv veldig ofte sterkt berørt av Gud mens ho taler. Ho brenn for sjelers frelse med nød og omsorg i sitt hjerte, og har også ei forbønsteneste for sjuke mennesker. Ho har ansvaret for eige bedehus i Rekefjord, der dei til vanleg samlast til møter kvar fredag.

 

 

steinOve-GjestetalerSTEIN-OVE THUNEM er ungdomsleder i menigheten Ulsteinvik Bibelsenter, og han er med i lovsangen (sang og piano).

Han kommer fra Fiskå, men har vært bosatt i Ulsteinvik i mange år.

 

 

SIGRID MOLTUMYR har bakgrunn fra New Age og det okkulte miljøet, noe hun idag advarer veldig mot! Etter at hun ble herlig frelst (litt før 40 års-dagen sin) får hun ikke nok av Jesus, og daglig bønn er: ”Gi meg mer av deg, Gud!” Det stråler Guds godhet og kjærlighet av Sigrid. Hun bor i Herøy, og har 1 sønn. Sigrid har erfaring med de bibelske prinsippene om himmelsk økonomi.

-Da vil Gud sørge for oss, og vi skal ikke mangle noe. At mennesker skal bli frelst er noe av det beste vi kan så penger inn i. Endetida treng penger for innhøstinga!

Sigrid er også leder for Søre Sunnmøre Aglow (en kristen verdensomspennende organisasjon i et nettverk av omsorgsfulle kvinner i tjeneste for Gud.).

GEIR SIVERTSTØL er grunnlegger og pastor for Ulsteinvik Bibelsenter, www.ulsteinvikbibelsenter.no sammen med sin kone Sølvi og deres medarbeider Kåre-Johan Lynge. Han er også leder for stiftelsen Good News International.

Geir er en energisk, morsom og  Jesus-fokusert forkynner som brenner for at mennesker skal få møte Jesus. Han har bl.a. talt inspirerende om himmelsk økonomi, og om hvordan Gud oppgraderer sine barn. Geir og Sølvi bor i Ulsteinvik, og de har 2 døtre og 1 sønn.

 

ANTON HEGGVIK er pastor på Sion Gurskøy.  www.sion-gurskoy.no   Han er frå Snillfjord i Sør-Trøndelag, er gift med Anita, og de har 3 barn. De bor i Ulsteinvik.

Pastor Heggvik er en utadvendt person, som det er lett å bli kjent med, og lett å bli glad i. Han har også lang fartstid som evangelist og misjonær, bl.a. i India og Aust-Europa.

 

PAUL-ARNE ULSTEIN brenner for å formidle at Jesus er med oss i hverdagen, han bryr seg om våre daglige sysler, ikke bare på møter. Han ønsker å formidle Guds nærhet i våre liv.Paul-Arne spiller keyboard, og sammen med kona Linda, har de gledet øyene her med nydelig duett-sang med tekster som forkynner en tydelig Jesus. De er med og leder lovsang på Sion, hvor de forøvrig også er med i eldsterådet (styret).

De har 4 barn og bor på Ulstein. Paul-Arne jobber til daglig som Senior Engineer på Sebastian AS.

 

MARK WOOTTON er pastor i Agapekirka, Ålesund.  www.agapekirka.no   Mark er lidenskapelig opptatt av å bygge en sterk og voksende lokal menighet som stadig ser menneskers liv forvandlet.

Han er kjent for ærlig, humørfylt undervisning som har til hensikt å hjelpe enkeltmennesker i hverdagen. Mark er gift med Unni, og de har 3 barn.

 

 

VIDAR DALSBØ er pastor i Filadelfia Stadlandet sammen med sin kone Jørgine.  www.filadelfiastadt.no

Filadelfia Stadlandet er en pinsemenighet bestående av ca. 80 medlemmer.  Vidar Dalsbø overtok som leder av menigheten etter Alf Drage i 2002.  Menigheten driver både ungdomsarbeid og misjon, og prøver å trekke barna med i møtene. Vidar er også lærer på Ytre Stadt grendaskule.

 

SVEIN NORDVIK er tidligere rusmisbruker, ble frelst på Evangelisenteret. Svein har en brann etter å se NORGE bli FRELST, og startet den tverrkirkelige stiftelsen Evangeliet Ut Til Folket  www.eutf.no

Han reiser nå land og strand som evangelist, og har møteserier i forskjellige menigheter, driver forebyggende arbeid mot rus, besøker skoler- fengsler- alders- og sykehjem, ute på gateevangelisering og friluftsmøter, dør-til-dør- evangelisering, disippeltrening.

 

Dr. James LeeDR. JAMES LEE, opprinnelig fra Sør-Korea, er founder og leder for River of Life Ministries Inc., Virginia Beach, USA  www.riveruns.org  Han besøkte The Rock sammen med team fra Koinonia Bønnesenter, hvor han forøvrig har vært flere ganger. Ellers er han et kjent navn fra bl.a. OASE og Reform Norge. Dr. Lee har reist i mer enn 90 land og spredd evangeliet om Jesus Kristus. Siden 1992 har han etablert mer enn 150 Mission Training Centers for å utruste nasjonale ledere, og disse har started mer enn 500 menigheter i tolv forskjellige land.

 

TESFALDET G. TESFA kom til Norge i 2006. Han er fra Eritrea, hvor han bl.a. var bibellærer i Rhema Faith Ministry, Asmera. Hans hovedfokus er på Jesu fullbrakte verk og Guds fantastisk store nåde. Den første pakt er foreldet, og Jesus Kristus er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Han brenner for å se Guds rike gå frem over hele jorden. Tesfa er gift med Salem Wolday, de har 2 barn og bor i Ulsteinvik. Etter at de kom til Norge har Gud åpnet dører for dem også ut til andre nasjoner med evangeliet.