Troserklæring

 • Vi tror på en evig Gud, som eksisterer i tre Personer; – Faderen, Sønnen Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Han er hellig, rettferdig og kjærlighet.
 • Vi tror at Bibelen er Guds Ord. Det er nøyaktig og inspirert av Gud.
 • Vi tror at synd skilte alle mennesker fra Gud, men at bare gjennom Jesus Kristus kan mennesker bli forlikt med Gud.
 • Vi tror at Jesus Kristus er både Gud og Menneske. Han levde et liv helt uten synd, tok alle våre synder på Seg Selv, døde og sto opp igjen. Idag, sitter Han ved Faderens høyre hand som vår Høyesteprest og Mellommann.
 • Vi tror at frelsen er Guds gave til mennesket. Denne gaven tas imot av nåde gjennom tro på Jesus Kristus.
 • Vi tror på dåp i vann som et symbol på Guds rensende kraft og som et vitne på vår tro på Herren Jesus Kristus.
 • Vi tror at Den Hellige Ånd er vår Hjelper. Han leder oss i alle livets områder. Han velsigner oss også med åndelige gaver, og gir oss kraft til å hengi oss til Åndens frukt.
 • Vi tror at vi er kalt til å forkynne evangeliet til alle nasjoner.
 • Vi tror at Nattverden er et minne av Jesus Kristus og Hans død.
 • Vi tror at Jesus Kristus vil helbrede, forvandle og gi oss fremgang, slik at vi kan leve seirende og velsignede liv som kan hjelpe andre.
 • Vi tror at Herren Jesus Kristus kommer tilbake akkurat slik som Han har lovet.